SUNDHEDSSCREENING

Den digitale sundhedsscreening foregår ved, at medarbejderen besvarer en spørgeramme på cirka 10 minutter via telefon, tablet eller pc.

Screeningen er anonym og overholder alle krav til GDPR; det er kun den enkelte medarbejder, der har adgang til sin profil, og login sker via NemID eller to-trinsbekræftelse.

Screeningen afdækker medarbejderens sundhed og trivsel fordelt på fem områder

TRIVSEL OG SELVVURDERET HELBRED

ARBEJDSFORHOLD

MENTAL SUNDHED

SYGDOMSBILLEDE

OG SMERTER

LIVSSTIL

Data on a Touch Pad

Medarbejderen får via sin sundhedsprofil

Indblik i egne sundheds- og trivselsudfordringer

Viden om eventuelle risici

Anbefalinger og løbende opfølgning på prioriterede indsatsområder

Information om relevante muligheder blandt virksomhedens sundhedsinvesteringer på tværs af leverandører

Adgang til Vicordas sundhedsfaglige eksperter, som kan rådgive og besvare spørgsmål samt henvise til konkrete sundhedstilbud

Mulighed for at følge egen udvikling, resultat og historik