PRODUKTER

Kombinationen af de enkelte elementer i Vicordas samlede løsning garanterer en optimal tilgang til sundhedsfremme og forebyggelse i din virksomhed. Vicordas evidensbaserede metode sikrer den enkelte medarbejder: 

Tidlig opsporing og forebyggelse

Bevidsthed om risikofaktorer og advarselssignaler

Proaktiv indsats for at forbedre eget helbred, trivsel og arbejdsmiljø

Professionel rådgivning

Opfølgning på enkeltparametre

Overblik over egen udvikling og resultater

Data on a Touch Pad

VICORDAS LØSNING ER EN KOMBINATION AF DIGITAL OG PERSONLIG RÅDGIVNING

Adgang til telefonisk rådgivning og sparring fra sundhedsfaglige eksperter

Individuelt træningsprogram

Digital arbejdspladsvurdering (APV)

Hjælp og forebyggelse året rundt

Mulighed for at supplere med fysisk sundhedstjek på arbejdspladsen 

Mulighed for individuelle tilpasninger og eget grafisk udtryk 

Digital screening