top of page

ARBEJDSPLADSVURDERING (APV)

Med Vicorda kan virksomheden gennemføre den lovpligtige arbejdspladsvurdering nemt og hurtigt via en digital spørgeramme.

Vicordas APV kan benyttes som en selvstændig undersøgelse.

Det kan også indgå i sundhedsscreeningen for et samlet overblik over virksomhedens sundhedsprofil og arbejdsmiljø.

Virksomheden kan supplere med egne spørgsmål og få en helt igennem skræddersyet arbejdspladsvurdering. 

 

På baggrund af medarbejdernes besvarelser leverer Vicorda 

rapporter med overblik over svarene i hver kategori sammen

med medarbejdernes uddybende kommentarer til områder med udfordringer og løsningsforslag. 

APV_RAPPORT_2.jpg
APV_RAPPORT_1.jpg
APV_FYSIKE.png

FYSISKE 

FORHOLD

APV_ERGO.png

ERGONOMISKE 

FORHOLD

APV_KEMI.png

KEMISKE 

FORHOLD

APV_BIO.png

BIOLOGISKE

FORHOLD

APV_PSYKISK.png

PSYKISK 

ARBEJDSMLJØ

APV_ULYKKE.png

ULYKKER

APV_Sygefravær.png

SYGEFRAVÆR OG

ANDRE FORHOLD

Vicordas arbejdspladsvurdering indeholder en branchespecifik spørgeramme inden for 

TOP_1_TEST.jpg
APV_RAPPORT.jpg
IMAC_APV.png

VIRKSOMHEDEN FÅR 

CHECK.png

Adgang til en digital skabelon og handlingsplan

CHECK.png

Samlet kommunikationspakke til ledere og medarbejdere

CHECK.png

Faglig telefonisk sparring fra erfarne arbejdsmiljøspecialister

CHECK.png

Statistik og segmentering efter eget ønske

TEST_BUE_LysGraa.png
bottom of page