ARBEJDSPLADSVURDERING (APV)

Med Vicorda kan virksomheden gennemføre den lovpligtige arbejdspladsvurdering nemt og hurtigt via en digital spørgeramme.

Vicordas APV kan benyttes som en selvstændig undersøgelse.

Det kan også indgå i sundhedsscreeningen for et samlet overblik over virksomhedens sundhedsprofil og arbejdsmiljø.

Virksomheden kan supplere med egne spørgsmål og få en helt igennem skræddersyet arbejdspladsvurdering. 

 

På baggrund af medarbejdernes besvarelser leverer Vicorda 

rapporter med overblik over svarene i hver kategori sammen

med medarbejdernes uddybende kommentarer til områder med udfordringer og løsningsforslag. 

FYSISKE 

FORHOLD

ERGONOMISKE 

FORHOLD

KEMISKE 

FORHOLD

BIOLOGISKE

FORHOLD

PSYKISK 

ARBEJDSMLJØ

ULYKKER

SYGEFRAVÆR OG

ANDRE FORHOLD

Vicordas arbejdspladsvurdering indeholder en branchespecifik spørgeramme inden for 

VIRKSOMHEDEN FÅR 

Adgang til en digital skabelon og handlingsplan

Samlet kommunikationspakke til ledere og medarbejdere

Faglig telefonisk sparring fra erfarne arbejdsmiljøspecialister

Statistik og segmentering efter eget ønske