top of page

Har medarbejderen udfordringer og indsatsområder, kan denne vælge at benytte sig af fortrolig telefonisk rådgivning fra Vicordas beredskab af sundhedsfaglige eksperter.

Dette kan ske i både i forlængelse af sundhedsscreeningen og/eller i forbindelse med den løbende opfølgning på medarbejderens prioriterede indsatsområder.

 

Medarbejderen giver samtykke til, at dennes svar og rapporter deles med sundhedsfaglige eksperter. Dette sikrer, at det er den rette kompetence, som kontakter medarbejderen, og at denne har sat sig grundigt ind i medarbejderens udfordringer og muligheder.

SUNDHEDSFAGLIG

RÅDGIVNING

TOP_1_TEST.jpg
PNONES_RÃ¥dgivning.png

Rådgiveren hjælper medarbejderen i forbindelse med spørgsmål, motivation og navigation til konkrete indsatser på tværs af

Virksomhedens aktuelle sundhedsydelser

Forsikrings-

og pensionsløsninger

Muligheder

i offentligt regi

TEST_BUE_LysGraa.png
bottom of page