top of page
TOP_1_TEST.jpg

EVIDENS

VICORDAS SUNDHEDSSCRREENING

Screeningen gennemføres via en evidensbaseret spørgeramme, som bygger på dansk og international forskning.

 

Screeningen er udviklet i samarbejde med Syddansk Universitet, der står for løbende vedligeholdelse og opdatering.


Spørgerammen tilpasses i hvert land til den landespecifikke evidens og forskning via nationale videns- og forskningsinstitutter.

INTELLIGENT TRÆNING

Intelligent Træning er udviklet på baggrund af Danmarks største evidensstudie vedrørende fysisk aktivitet på arbejdspladsen.

 

Efter min klare overbevisning findes der ingen andre digitale redskaber end Vicorda, som i den grad skaber brugbare sundhedsfaglige data, man kan agere direkte på.

 

Syddansk Universitet validerer løbende dette værktøj, så det altid er tilpasset den virkelighed, det indgår i.

CITAT1.jpg

Just B. Justesen

cand.scient. og Ph.d. ved SDU

SDU_neg.png

Det bedste digitale redskab

bottom of page