INTELLIGENT TRÆNING

Data on a Touch Pad

Intelligent Træning er udviklet på baggrund af Danmarks største evidensstudium af fysisk aktivitet på arbejdspladsen ved Ph.d. Just Bendix Justesen fra Syddansk Universitet. 

Med Intelligent Træning får medarbejderen sit eget træningsprogram med beskrivelser, illustrationer og videoklip. 

 

Programmet indeholder et kort opvarmningsforløb, konditions- og styrketræning samt udstrækning.

 

Øvelserne er sammensat med afsæt i medarbejderens arbejdsprofil, smertebillede, livsstil og udvalgte målinger fra et eventuelt fysisk sundhedstjek.

FORMÅL

  • At gøre træning tilgængelig og nem for alle

  • At motivere medarbejderen til at øge sin sundhed 

  • At minimere smerter i bevægeapparatet

  • At skabe resultater for den enkelte baseret på dennes specifikke udgangspunkt