VICORDA® er et effektivt digitalt redskab til optimering af sundhed, trivsel og arbejdsmiljø for den enkelte medarbejder.

VICORDA® giver din virksomhed værdifulde data, viden og rådgivning til det målrettede sundhedsarbejde. 

FOREBYGGELSE OG SUNDHED

TIL DINE MEDARBEJDERE

- enkelt og effektivt

STRIP_LYS.jpg

+850.000 BRUGERE I NORDEN

SLIDE_logo1.jpg

Efter min klare overbevisning findes der ingen andre digitale redskaber end Vicorda, som i den grad skaber brugbare sundhedsfaglige data, man kan agere direkte på.

 

Syddansk Universitet validerer løbende dette værktøj, så det altid er tilpasset den virkelighed, det indgår i.

Just B. Justesen

cand.scient. og Ph.d. ved SDU

SDU.png

Det bedste digitale redskab

Den perfekte løsning

Samarbejdet med Vicorda fungerer upåklageligt. Alle elementer leveres tilpassede og klar til brug, og vi kan bede om rådgivning efter behov.

 

Det er en smidig, nem og helt perfekt løsning til arbejdet med vores kunders sundhed og trivsel.

Pia Bay

Sundhedschef, Topdanmark

TP_logo.jpg

HVORFOR VICORDA

Fordi alle vinder på sunde medarbejdere 

VICORDA er en unik kombination af digitale services og personlig rådgivning, som fører til forebyggelse og sundhedsmæssige forbedringer for den enkelte medarbejder. 

 

Konceptet består af en digital sundhedsscreening, opfølgning på prioriterede indsatser, individuelt træningsprogram og personlig sundhedsfaglig rådgivning. Desuden er der mulighed for tilvalg af den lovpligtige arbejdspladsvurdering og fysiske sundhedstjek. 

 

Tilsammen skaber disse elementer en positiv effekt på den enkelte medarbejders almene helbred og trivsel – og dermed også produktivitet.

Vicorda giver medarbejderen et effektivt redskab til aktivt at forbedre sin egen sundhed. Vicorda følger løbende op, motiverer og holder medarbejderen i hånden hele vejen med afsæt i de individuelle udfordringer og prioriteringer. På baggrund af medarbejderens aktuelle behov kobler og guider Vicorda digitalt og telefonisk til virksomhedens egne sundhedsydelser og -forsikringer samt relevante offentlige sundhedstilbud. 

 

Virksomheden får anonyme rapporter og indblik i medarbejdernes samlede sundhedstilstand. Vicorda giver sparring og overblik over vigtige performanceparametre, risikoprofil og nøgletal, så indsatser kan prioriteres og effekten måles.

VÆRDI FOR MEDARBEJDEREN

Sundhed med individet i fokus

​Indblik i egen sundhedstilstand og mulige indsatsområder

Adgang til relevante sundhedsydelser og -services

Prioritering af egne risikoområder og løbende opfølgning 

Individuelt tilpasset træningsprogram

Personlig rådgivning fra sundhedsfaglige eksperter

Mulighed for at følge egen udvikling

  • Virksomhedsrapporter som gør det nemt og hurtigt at identificere risici 

  •  Adgang via mail eller app

  • Rapport hver ottende uge, som viser medarbejdernes udvikling

  •  Sparring omkring resultater med Vicordas specialister

  • Løbende monitorering, som følger op på medarbejdernes eventuelle sundhedsfaglige udfordringer, hver ottende uge.

AdobeStock_283632427.jpg

Rådgivning og inspiration fra sundhedsfremme- og arbejdsmiljøspecialister

Tidlig opsporing og målrettede indsatser til alle, hvilket skaber sundere og mere produktive medarbejdere

VÆRDI FOR VIRKSOMHEDEN

Sundheds- og arbejdsmiljøindsatser baseret på data

Nem og effektiv undersøgelse på tværs af sundhed, trivsel og arbejdsmiljø

Overblik over virksomhedens sundheds- og risikoprofil samt konkrete indsatsområder

Løbende rapportering, som sikrer data og overblik over udviklingen hos medarbejderne 

samt effekten af virksomhedens tiltag

ISAE      3402

CERTIFIED TYPE I

CERTIFICERET DATASIKKERHED